balby.gif (11241 bytes)

Beograd, 27. Marta 71, 063-207-646, balby@beograd.com

Copyright 2003 Balby International All rights reserved.

A)   Program za odredjivanje funkcionalne zavisnosti infiltracione brzine od
       koeficijenta filtracije zrnastog materijala:

                                         Vinf= f(K)

Pbdrdi02b.gif (53907 bytes)

Tabela sa prikazom orijentacionih koeficijenata filtracije za razlicita zemljista

po ruskim autorima V. I. Aravin i S. N. Numerov

No Vrsta - karakteristika zemljista Koeficijent filtracije (m/s)
1. Krupan sljunak sa oblucima 1 x 10E-3
2. Krupan sljunak sa primesama peska (1 - 2) x 10E-3
3. Krupnozrni pesak (1 - 5) x 10E-4
4. Sitnozrni i prasinasti pesak (1 - 2) x 10E-5
5. Peskovita glina (0.1 - 2) x 10E-5
6. Cvrsto zbijeni peskoviti materijali (1 - 5) x 10E-6
7. Peskoviti humusni materijal sa velikim primesama gline 1 x 10E-6 i manje
8. Cista glina 1 x 10E-8 i manje

VAZNA NAPOMENA: Brzina filtracije kod sporih filtera iznosi 2 - 10 m/dan

odnosno preracunato u m/h 0.08 m/h do 0.4 m/h

Unesi vrednost za koeficijent  filtracije - K(m/s)                                     

                                                                                                                 
             

Maksimalna infiltraciona brzina - Vinf-max (m/s) iznosi  

Srednja  infiltraciona brzina - Vinf-sr (m/s) iznosi

Minimalna  infiltraciona brzina - Vinf-min (m/s) iznosi  

 

Konvertovana vrednost za srednju satnu brzinu infiltracije - Vinf-sr* (m/h)

                                                                                   

 

B)  Program za odredjivanje kolicina infiltrirane vode (Q), odnosno infiltracione
      povrsine (F), uz uslov da je usvojena srednja brzina infiltracije Vinf 0.1 m/h,
      odnosno za vrednosti koeficijenta infiltracije K < 1.75*10-3

 

      Kolicina infiltrirane vode koja se naliva preko infiltracione povrsine, odredjuje se u odnosu
      na usvojenu vrednost  srednje brzine infiltracije:

                                                                   Qinf= Vinf * F

    Odredjivanje kolicina infiltrirane vode koja se naliva preko infiltracione povrsine, za srednje
     brzine infiltracije Vinf 0.1 m/h moze se odredjivati u odnosu na usvojenu  vrednost srednje
     brzine infiltracije preko dole prikazanih dijagrama.

 

pbdrDi01b.gif (42325 bytes)

              

 

Za rad u ovom delu programa neophodno je na bazi proracunate srednje satne brzine
infiltracije iz prvog dela programa - Vinf-sr*(m/h) usvojiti za proracun vrednost jedne od
najblizih predlozenih srednjih brzina infiltracije sa dijagrama.

   
(Vinf-sr*- 0.005 m/h, 0.01 m/h, 0.02 m/h, 0.03 m/h, 0.04 m/h, 0.05 m/h, 0.06 m/s, 0.08 m/h ili 0.1 m/h)

 

 

Usvojite vrednost jedne od najblizih predlozenih srednjih brzina infiltracije sa dijagrama

    (Vinf-sr*- 0.005 m/h, 0.01 m/h, 0.02 m/h, 0.03 m/h, 0.04 m/h, 0.05 m/h, 0.06 m/s, 0.08 m/h ili 0.1 m/h)

 

a) POZNATA JE RASPOLOZIVA POVRSINA INFILTRACIJE

 

Usvojena   srednja satna brzina infiltracije sa dijagrama -
Vinf-sr* (m/h)

           Unesi vrednost povrsine za infiltraciju - F   (m2)             

                                 Kapacitet infiltracije iznosi - Q (l/s)                

                                                                                                                    

 

b) POZNAT JE POTREBAN KAPACITET INFILTRACIJE

 

Usvojena   srednja satna brzina infiltracije sa dijagrama -
Vinf-sr* (m/h)

 

   Unesi vrednost za trazeni kapacitet infiltracije - Q (l/s)            

                               Povrsina za infiltraciju iznosi - F  (m2)