balby.gif (11241 bytes)

Beograd, 27. Marta 71, 063-207-646, balby@beograd.com

Copyright 2003 Balby International All rights reserved

PROGRAM ZA PRORA^UN KANALIZACIONIH CEVI PO FORMULI PRANTL-KOLBRUKA

 

Prantl-Kolbrukova formula za ra~unanje koeficijenta otpora glasi:
                          
gde je:
Re - Rejnoldsov kriterijum (-), l - koef. trenja, D - unutrasnji precnik cevi (m),
            K - apsolutna rapavost cevi (m)

Rejnoldsov broj - Re (1) se izracunava po formuli:
                          

Kombinacijom Prantl-Kolbrukove formule i Sezijevog obrasca za srednju brzinu za
kanale kruznog poprecnog preseka, koja glasi:
                                

gde je: v = brzina strujanja (m/s) i g - ubrzanje zemljine teze (m/s)

dobija se verdnost maksimalna brzine, odnosno maksimalnog protoka kroz cev.
                                 

Prosecna visina neravnina unutrasnje povrsine cevi - k (mm) data je u sledecoj tabeli.

 

Za proracun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u
kanalizacionim cevima potrebno je uneti sledece karakteristike cevovoda u
naznacenim mernim jedinicama.

Unesi poduzni pad cevovoda             - i()          

Unesi precnik cevovoda         - D (mm)  

Unesi koeficijent apsolutne hrapavosti (1mm ili 1.5 mm)  - K (mm)   

Broj decimala za odre|ivanje brzine i protoka                                              
              
        

Maksimalna brzina protoka kroz cev -  vmax (m/s)    

Maksimalni protok vode kroz cev   -  Qmax (l/s)                  

Najcesce kanali u kanalizacionoj mrezi nisu puni do vrha i zbog toga moramo
vrsiti preracun brzine strujanja i proticanja u delimicno ispunjenom profilu.
Zavisnost visine vode u cevi od proticaja (zavisnost h/hmax od Q/Qmax) data je
u tabeli 1.

Odnos Q/Qmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.020 0.073 0.175 0.311 0.468 0.628 0.765 0.890 0.975 1.000

Zavisnost brzine proticanja vode u cevi od visine vode u cevi (zavisnost v/vmax
od h/hmax) data je u tabeli 2.

Odnos v/vmax Stepen punjenja cevi h/hmax
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
N. F. Fedorov 0.340 0.550 0.710 0.835 0.920 0.980 1.030 1.040 1.034 1.000

Za proracun maksimalne brzine strujanja, odnosno maksimalnog protoka u
kanalizacionim cevima potrebno je uneti sledece karakteristike cevovoda u
naznacenim mernim jedinicama.

Unesi stvarni protok u kanalizacionoj cevi          - Qr (l/s)      

Unesi maksimalni protok u kanalizacionoj cevi  - Qmax (l/s)  

Unesi precnika cevovoda                 - D (mm)    

Unesi maximalnu brzinu protoka u kanalizacionoj cevi         - vmax (m/s)  

Broj decimala za odre|ivanje realne visine                                              
              
        
Odnos protoka kroz cevi  - Qr/Qmax  (-)    

Odnos ispunjenosti u cevi - hr/hmax  (-)     

Stvarna visina punjenja u cevi  -  hr (mm)            

Odnos brzina vode u cevi  - vr/vmax  (-)      

Stvarna brzina vode u cevi -  vr (m/s)